Welsh Language Music Day 2022 :  Rhys Mwyn 2

Welsh Language Music Day 2022 : Rhys Mwyn

Writer, broadcaster, musician and much more – Rhys Mwyn needs no introduction!


Are you doing anything for Welsh Language Music Day 2022?
Sorry to sound like a grumpy old git but everyday is Welsh music day for me – I listen to music on a daily basis – much of it in preparation for my radio show on BBC Radio Cymru on Monday evenings. 

Ydych chi’n gwneud unrhyw beth ar gyfer Dydd Miwsig Cymru 2022?
diwrnod yn ddiwrnod miwsig yn Mwyn HQ – dwi yn gwrando ar gerddoriaeth yn ddyddiol – fel arfer wrth baratoi ar gyfer y sioe radio ar nos Lun

What is the first song in the Welsh language you remember, and what does it mean to you?

Probably hearing  ‘Angela’ by Trwynau Coch on the John Peel Show (Radio One) in 1978 or ’79 – this was when I thought Welsh language stuff was cool.

Beth yw’r gân gyntaf yn yr iaith Gymraeg rydych chi’n ei chofio, a beth mae’n ei olygu i chi?
Roedd clywed Trwynau Coch ar sioe radio John peel yn bwysig iawn yn ystod fy arddegau- o’r diwedd roedd yna rhywbeth ‘cool’ yn y Gymraeg

Why do you think WLMD is important, both inside and outside Wales?
Obviously as PR for Welsh music WLMD serves a purpose. Over defining music has it’s dangers – as we say ‘Welsh music’ is not a genre – but I understand that a lot of acts benefit from the exposure.

Pam ydych chi’n meddwl bod DMC yn bwysig, y tu mewn a thu hwnt i Gymru?
Tydi ‘Welsh language music’ ddim yn ddisgrifiad sydd yn hollol gyfforddus gennyf. Cerddoriaeth dda yw cerddoriaeth dda. Yn amlwg mae WLMD yn rhoi sylw I artistiaid ar lwyfannau rhygwladol – felly mae hynny yn beth da.

What is the best venue welcoming Welsh music, and why?
Too many venues to mention. I always liked TJ’s in Newport – I think Le Pub is carrying on with that good work.

Beth yw’r lleoliad gorau i groesawu cerddoriaeth Gymraeg, a pham?
Dros y blynyddoedd roedd TJs yng Nghasnewydd yn sefyll allan fel venue gywch. Heddiw mae Le Pub yn parhau gyda’r gwaith da. Gigs Casnewydd o hyd yn rhai da,

What are your top three Welsh Language songs, and why?

‘Gyda Gwen’ by Catatonia is such a well crafted song and still sounds as good today as it did in the ‘90’s

Mae ‘Gyda Gwen’ Catatonia dal i swnio yn dda. Dyma glasur o gân o ran y grefft o gyfansoddi.

‘Rocyrs’ by Geraint Jarman is one of those songs that changed my life. Punk introduced us to reggae and anti-racism. Jarman did that in Welsh and opened another door for us in the late ‘70s

Beth yw eich tair cân Gymraeg orau, a pham?
Rhaid mi ddweud ‘Rocyrs’ Geraint Jarman am gyflwyno fi i reggae a’r diwylliant arall  yna oedd yng Nghaerdydd. Fe agorodd Jarman nifer o ddrysau i ni yn y 70au hwyr.

The new single ‘Cymru Ni’ by Izzy and Eadyth has just taken things to another level. Real SOUL I would have done anything to work with artists like this when I was running a Label in the 1980s – I was always aware of Sade but we were kind of stuck in Punk Rock!!

Credaf fod ‘Cymru Ni’ gan Izzy ac Eadyth wedi codi’r bar yn uwch unwaith eto. SOUL o’r radd uchaf. Dyma oeddwn i yn breuddwydio am ei glywed pan o ni’n rhedeg Label yn yr 80au.

 

Which Welsh albums are you most looking forward to hearing this year?
Adwaith’s new album is obviously eagerly anticipated as is the new jazz album by Burum and obviously any new tracks by Parisa Fouladi will certainly be brilliant.

Pa albyms Cymraeg wyt ti’n edrych ymlaen fwyaf at eu clywed eleni?
Yn amlwg bydd albyms newydd Adwaith a hefyd Burum yn rhai byddaf yn edrych ymlaen at eu clywed – a hefyd unrhyw traciau newydd gan Parisa Fouladi – sydd yn siwr o fod yn wych.

What do you have coming up in 2022?
Weekly radio show on BBC Radio Cymru 6-30pm -9pm  on Mondays

Beth sydd gennych ar y gweill yn 2022?
Parhau a’r sioe radio pob nos Lun ar Radio Cymru 6-30pm – 9pm

 

God is in the TV is an online music and culture fanzine founded in Cardiff by the editor Bill Cummings in 2003. GIITTV Bill has developed the site with the aid of a team of sub-editors and writers from across Britain, covering a wide range of music from unsigned and independent artists to major releases.